ชั้นเหล็ก, ชั้นเหล็กใหญ่, ชั้นวางของเหล็ก, ชั้นวางของหนัก, ชั้นเก็บสินค้า, ชั้นวางอุตสาหกรรม,   ชั้นสต็อกสินค้า, ชั้นวาง ในคลังสินค้า, ชั้นวางอะไหล่, ชั้นวางสินค้าในโกดัง, ชั้นวางของโรงงาน

 

 ชั้นเหล็กขนาดกลาง  Medium Rack  

ชั้นเหล็กสต็อกสินค้า (Steel Storage Rack)

 

   ชั้นเก็บสต็อกสินค้า Medium Rack   ชั้นวางของขนาดกลาง Medium Rack

 

  

Visitors: 516,271