ชั้นเหล็กไมโครแร็ค Micro Rack ,ชั้นวางของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นวาง, ชั้นไมโครแรค,

ชั้นเหล็กไมโครแร็ค/Micro Rack    

รับน้ำหนัก 150 กก./ชั้น 

(แผงเสาหนา 1.8 มม./แผ่นชั้นหนา 0.7 มม.)

 

 

 

 

 

 

 

MI-01   ขนาด 100x50x200 ซม./4ชั้น      ชุดต้น (39 กก.)          3,400.-

               (เพิ่มชั้น (5 กก.)  500.-)               ชุดต่อ (30 กก.)         2,700.-

               -----------------------------

MI-02   ขนาด 120x50x200 ซม./4ชั้น       ชุดต้น (42 กก.)         3,600.-

              (เพิ่มชั้น (6 กก.)  550.-)                ชุดต่อ (33 กก.)         2,900.-

             -----------------------------

MI-03  ขนาด 120x60x200 ซม./4ชั้น         ชุดต้น (46 กก.)         3,800.-

             (เพิ่มชั้น (7 กก.)  600.-)                  ชุดต่อ (37 กก.)         3,200.-

             -----------------------------

MI-04   ขนาด 150x50x200 ซม./4ชั้น         ชุดต้น (48 กก.)         4,000.-

            (เพิ่มชั้น (7 กก.)  650.-)                    ชุดต่อ (39 กก.)         3,300.-

             -----------------------------

MI-05   ขนาด 100x60x200 ซม./4ชั้น         ชุดต้น (40 กก.)         3,600.-

              (เพิ่มชั้น (6 กก.)  550.-)                  ชุดต่อ (31 กก.)         2,900.-

 

เสาสูง 2.40 ม.  

MI-010  ขนาด 100x50x240 ซม./4ชั้น         ชุดต้น (42 กก.)         3,800.-

(เพิ่มชั้น (5 กก.) 500.-)                                  ชุดต่อ (31 กก.)         2,900.-

-----------------------------

MI-020  ขนาด 120x50x240 ซม./4ชั้น         ชุดต้น (45 กก.)         4,000.-

 (เพิ่มชั้น (6 กก.) 550.-)                                 ชุดต่อ (35 กก.)         3,100.-

-----------------------------

MI-030  ขนาด 120x60x240 ซม./4ชั้น         ชุดต้น (48 กก.)         4,200.-

(เพิ่มชั้น (7 กก.) 600.-)                                  ชุดต่อ (38 กก.)         3,300.-

-----------------------------

MI-040  ขนาด 150x50x240 ซม./4ชั้น         ชุดต้น (50 กก.)          4,400.-

(เพิ่มชั้น (7 กก.) 650.-)                                  ชุดต่อ (41 กก.)          3,500.-

-----------------------------

MI-050   ขนาด 100x60x240 ซม./4ช้น         ชุดต้น (43 กก.          4,000.-

(เพิ่มชั้น (6 กก.) 550.-)                                   ชุดต่อ (33 กก.)         3,100.-

 

 

                            ขอรับชั้น หนา 3 มม.  15.-/ตัว 
                            
  แผงเสา 7x6 ซม. หนา 1.8 มม.                    แผ่นชั้น หนา 0.7 มม.              คานหลัง 2 มม.

 

ส่วนประกอบ 

1. เสาสีน้ำเงิน ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปเป็นตัว T ขนาดเสา 7x6 ซม. เหล็กหนา 1.8 มม. มีปีกเสา 2 ข้าง และปีกตรงการเจาะรู ตลอดเสา สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้น มีแผ่นเหล็กกาวาไนท์ ยึดน็อตเข้ากับปลายเสา สำหรับวางพื้น (ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน)

2. เหล็กคาดข้าง 4 เส้น และคาดหลัง 2 เส้น

-เหล็กคาดข้างสีน้ำเงิน ยาว 1 เมตร ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปเป็นเส้น ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม. ใช้สำหรับยึดเสา 2 ต้น ให้เป็น 1 แผงเสา โดยถักไขว้กันเป็นรูปกากบาท

-เหล็กคาดหลังสีน้ำเงิน ยาว 1.5 เมตร ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปเป็นเส้น ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม. ใช้สำหรับยึดของเสา 2 แผง ให้เป็น 1 ชุด โดยถักไขว้กันเป็นรูปกากบาทอยู่ตรงกลางด้านหลังระหว่างเสา 2 แผง 

(ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน)

3. แผ่นชั้นเหล็กสีเทา ทำจากเหล็กแผ่น ขนาดเหล็กหนา 0.7 มม. แบบพับขอบขึ้นมา 3 ซม. ทั้ง 4 ด้าน โดยใต้แผ่นชั้นจะมีคานเหล็ก  2 เส้นสำหรับการรองรับน้ำหนักที่ดีแข็งแรงขึ้น (ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน)

4. ตะขอเหล็กรับแผ่นชั้นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปเป็นตัว U ขนาดเหล็กหนา 3.0 มม.แบบมีปีก 2 ข้างยื่นออกมาเพื่อไปเกี่ยวกับรูเสา 1 ข้างและรองรับแผ่นชั้น 

 

          

       

ค่าใช้จ่ายในการติดตะแกงข้าง-หลัง

                                                        ชั้นเหล็กไมโครแร็ค MicroRack                          

ตะแกงเหล็กหลัง ราคา/ชิ้น ตะแกงเหล็กข้าง ราคา/ชิ้น
100x200 ซม. 1,200.- 50x200 ซม. 700.-
120x200 ซม. 1,300.- 60x200 ซม. 800.-
100x240 ซม. 1,400.- 50x240 ซม. 800.-
120x240 ซม. 1,500.- 60x240 ซม. 900.-

          

            

                                                    

Visitors: 555,639