ชั้นเหล็กไมโครแร็ค Micro Rack ,ชั้นวางของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นวาง, ชั้นไมโครแรค,

    ชั้นเหล็กไมโครแร็ค/Micro Rack    

รับน้ำหนัก 150 กก./ชั้น (แผงเสาหนา 1.8 มม./แผ่นชั้นหนา 0.7 มม.)

 

MI-01   ขนาด 100x50x200 ซม./4ชั้น   ชุดต้น (39 กก.)    3,700.-
          (เพิ่มชั้น (5 กก.)  500.- ชุดต่อ (30 กก.)    2,900.-
       -------------------------------    
MI-02   ขนาด 120x50x200 ซม./4ชั้น ชุดต้น (42 กก.)    3,900.-
             (เพิ่มชั้น (6 กก.)  550.-)    ชุดต่อ (33 กก.)    3,100.-
         -------------------------------    
MI-03  ขนาด 120x60x200 ซม./4ชั้น ชุดต้น (46 กก.)    4,100.-
                 (เพิ่มชั้น (7 กก.)  600.-)   ชุดต่อ (37 กก.)    3,300.-
            -------------------------------    
MI-04   ขนาด 150x50x200 ซม./4ชั้น ชุดต้น (48 กก.)    4,300.-
             (เพิ่มชั้น (7 กก.)  650.-) ชุดต่อ (39 กก.)    3,500.-
         -------------------------------    
MI-05   ขนาด 100x60x200 ซม./4ชั้น ชุดต้น (40 กก.)    3,900.-
          (เพิ่มชั้น (6 กก.)  550.-)  ชุดต่อ (31 กก.)    3,100.-
     
เสาสูง 2.40 ม.      
     
MI-010  ขนาด 100x50x240 ซม./4ชั้น ชุดต้น (42 กก.)     4,100.-
            (เพิ่มชั้น (5 กก.) 500.-)  ชุดต่อ (31 กก.)     3,100.-
        -------------------------------    
MI-020  ขนาด 120x50x240 ซม./4ชั้น ชุดต้น (45 กก.)     4,300.-
            (เพิ่มชั้น (6 กก.) 550.-)   ชุดต่อ (35 กก.)     3,300.-
        -------------------------------    
MI-030  ขนาด 120x60x240 ซม./4ชั้น ชุดต้น (48 กก.)     4,500.-
            (เพิ่มชั้น (7 กก.) 600.-)     ชุดต่อ (38 กก.)     3,500.-
        -------------------------------    
MI-040  ขนาด 150x50x240 ซม./4ชั้น ชุดต้น (50 กก.)
    4,700.-
            (เพิ่มชั้น (7 กก.) 650.-) ชุดต่อ (41 กก.)     3,700.-
        -------------------------------    
MI-050   ขนาด 100x60x240 ซม./4ช้น ชุดต้น (43 กก.    4,300.-
            (เพิ่มชั้น (6 กก.) 550.- ชุดต่อ (33 กก.)     3,300.-
                            ขอรับชั้น หนา 3 มม.  15.-/ตัว 
                            
  แผงเสา 7x6 ซม. หนา 1.8 มม.                    แผ่นชั้น หนา 0.7 มม.              คานหลัง 2 มม.

 

ส่วนประกอบ 

1. เสาสีน้ำเงิน ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปเป็นตัว T ขนาดเสา 7x6 ซม. เหล็กหนา 1.8 มม. มีปีกเสา 2 ข้าง และปีกตรงการเจาะรู ตลอดเสา สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้น มีแผ่นเหล็กกาวาไนท์ ยึดน็อตเข้ากับปลายเสา สำหรับวางพื้น (ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน)

2. เหล็กคาดข้าง 4 เส้น และคาดหลัง 2 เส้น

-เหล็กคาดข้างสีน้ำเงิน ยาว 1 เมตร ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปเป็นเส้น ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม. ใช้สำหรับยึดเสา 2 ต้น ให้เป็น 1 แผงเสา โดยถักไขว้กันเป็นรูปกากบาท

-เหล็กคาดหลังสีน้ำเงิน ยาว 1.5 เมตร ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปเป็นเส้น ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม. ใช้สำหรับยึดของเสา 2 แผง ให้เป็น 1 ชุด โดยถักไขว้กันเป็นรูปกากบาทอยู่ตรงกลางด้านหลังระหว่างเสา 2 แผง 

(ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน)

3. แผ่นชั้นเหล็กสีเทา ทำจากเหล็กแผ่น ขนาดเหล็กหนา 0.7 มม. แบบพับขอบขึ้นมา 3 ซม. ทั้ง 4 ด้าน โดยใต้แผ่นชั้นจะมีคานเหล็ก  2 เส้นสำหรับการรองรับน้ำหนักที่ดีแข็งแรงขึ้น (ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน)

4. ตะขอเหล็กรับแผ่นชั้นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปเป็นตัว U ขนาดเหล็กหนา 3.0 มม.แบบมีปีก 2 ข้างยื่นออกมาเพื่อไปเกี่ยวกับรูเสา 1 ข้างและรองรับแผ่นชั้น 

          

       

ค่าใช้จ่ายในการติดตะแกงข้าง-หลัง

                                                        ชั้นเหล็กไมโครแร็ค MicroRack                          

ตะแกงเหล็กหลัง ราคา/ชิ้น ตะแกงเหล็กข้าง ราคา/ชิ้น
100x200 ซม. 1,200.- 50x200 ซม. 700.-
120x200 ซม. 1,300.- 60x200 ซม. 800.-
100x240 ซม. 1,400.- 50x240 ซม. 800.-
120x240 ซม. 1,500.- 60x240 ซม. 900.-

          ชั้นเหล็กไมโครแร็ค MicroRack

            

                                                    

Visitors: 530,207