บันไดติดล้อ, บันได, บันไดเหล็ก, บันไดช่าง, บันไดสูง, บันไดอุตสาหกรรม, บันไดติดล้อเหล็ก, บันไดเหล็กกัลวาไนซ์

บันไดติดล้อเหล็กกัลวาไนซ์

มี 3 รุ่น มาตรฐาน ดังนี้

1. B-170 ขนาด 75x130x171 ซม. (จำนวน 6 ขั้น)

  • ราคา 11,000 บาท

2. B-175 ขนาด 75x160x175 ซม. (จำนวน 6 ขัน)

  • ราคา 11,000 บาท

3. B-200 ขนาด 85x180x200 ซม. (จำนวน 7 ขั้น)

  • ราคา  15,000 บาท

4. B-250 ขนาด 88x220x250 ซม. (จำนวน 9 ขั้น)

  • ราคา 19,000 บาท 

5. B-300 ขนาด 88x240x300 ซม.  (จำนวน 11 ขั้น)

  • ราคา 22,000 บาท

6. B-355 ขนาด 108x275x355 ซม. (จำนวน 12 ขั้น)

  • ราคา 24,500 บาท                                           

     

 

 

 

 

 

Visitors: 595,805