บันไดติดล้อ, บันได, บันไดเหล็ก, บันไดช่าง, บันไดสูง, บันไดอุตสาหกรรม, บันไดติดล้อเหล็ก, บันไดเหล็กกัลวาไนซ์

บันไดติดล้อเหล็กกัลวาไนซ์

มี 3 รุ่น มาตรฐาน ดังนี้

1. B-170 ขนาด 75x130x171 ซม. (จำนวน 6 ขั้น)

  • ราคา 11,000 บาท

2. B-255 ขนาด 88x200x255 ซม. (จำนวน 9 ขั้น)

  • ราคา 19,000 บาท 

3. B-355 ขนาด 108x250x355 ซม. (จำนวน 12 ขั้น)

  • ราคา 24,500 บาท                                           

     

 

 

 

 

 

Visitors: 587,881