บันไดติดล้อ, บันได, บันไดเหล็ก, บันไดช่าง, บันไดสูง, บันไดอุตสาหกรรม, บันไดติดล้อเหล็ก, บันไดเหล็กกัลวาไนซ์

บันไดติดล้อเหล็กกัลวาไนซ์

มี 3 รุ่น มาตรฐาน ดังนี้

1. B-170 ขนาด 75x130x171 ซม. (จำนวน 6 ขั้น)

  • ราคา 11,000 บาท

2. B-255 ขนาด 88x200x257 ซม. (จำนวน 9 ขั้น)

  • ราคา 19,000 บาท 

3. B-355 ขนาด 108x250x357 ซม. (จำนวน 12 ขั้น)

  • ราคา 24,500 บาท                                           

 

 

Visitors: 530,203