B-255 บันไดติดล้อ, บันได, บันไดเหล็ก, บันไดช่าง, บันไดสูง, บันไดอุตสาหกรรม, บันไดติดล้อเหล็ก

บันไดติดล้อเหล็กกัลวาไนซ์

รุ่น B-255 ขนาด 88x200x257 ซม. (จำนวน 9 ขั้น)

  • โครงสร้างผลิตจากเหล็ก กัลวาไนซ์ 1.5x1.5 นิ้ว  หนา 1.5 มม.
  • ขนาดพื้นยืนชั้นบนสุด 80x60 ซม.                                                   
  • ขนาดขั้นบันได 80x20 ซม.                                                           
  • ขนาดราวกันตกสูง 80 ซม.                                                             
  • ขั้นบันไดปูแผ่นเหล็กลายหนา 2.0 มม.                             
  • ล้อเหล็ก พียู ขนาด 5 นิ้ว.                                                     
  • รับน้ำหนักรวม 1,000 กก.
  • บันไดน้ำหนักรวม 111 กก.
  • มีกันโครง

 

ราคา 19,000 บาท 

19,000 THB
Visitors: 595,806