นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า การรับประกัน

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

     บริษัท ฯ  จะรับคืน/เปลี่ยนสินค้า ที่สั่งซื้อกับทางบริษัท ฯ  เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

1.ได้รับสินค้าผิด หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับ ไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ  เช่น  ผิดรุ่น  ผิดขนาด  ผิดสี

2.สินค้ามีปัญหาคุณภาพ หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับ มีการแตกหัก  บุบ  สีหลุดลอก

ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ

การคืน/เปลี่ยนสินค้า สามารดำเนินการได้ภายใน 7 วัน  หลังได้รับการติดตั้งสินค้า

1.แจ้งปัญหาของสินค้าที่ต้องการคืน/เปลี่ยน  เพื่อรับการตรวจสอบ

2.รอแจ้งกำหนดนัดหมายการเปลี่ยน  ภายใน 1-4  วันทำการ  ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

3.สำหรับ เปลี่ยน สินค้า เฉพาะกรณี  ได้รับสินค้าผิด  และสินค้ามีปัญหาคุณภาพ  ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยน /ซ่อม ให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้  เฉพาะในกรณี ไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันเปลี่ยนให้  เท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Coverage)

1.บริษัท ฯ จะรับประกันสินค้าโดยนับตั้งแต่วันติดตั้ง และมีอายุการรับประกัน  1 ปี

2.บริษัท วีแฮปปี้ จำกัด รับประกันโครงสร้างเฉพาะส่วนที่เป็นเหล็กของสินค้า  นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

3.บริษัทฯ รับประกันเฉพาะโครงสร้างของสินค้าเท่านั้น  บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าทุกประเภท อาทิเช่น การเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน  สีถลอก สีลอก รอยขีดข่วน รอยบุบ ที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าสินค้าถูกตัดแปลง แก้ไขสภาพ 

4.บริษัท ฯ รับประกันความเสียหายภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท เท่านั้น  ซึ่งหมายความว่า  ความเสียหายของโครงสร้างสินค้าที่เกิดจาก การวางของหนักเกินกว่า น้ำหนักสูงสุดที่ทาง บริษัทฯ กำหนดไว้ให้กับสินค้าแต่ละรุ่น จะถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขของการรับประกัน

5.ความรับผิดชอบใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพ

6.บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าทุกท่าน ที่ตกลงซื้อสินค้ากับทางบริษัท ฯ ได้ทำการยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดใน การรับประกันคุณภาพนี้

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเรื่องการคืน/เปลี่ยนสินค้า  กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า  02-3853687-8  line id: @wehappy   E-mail : wandee1009@hotmail.com

Visitors: 593,293