ชั้นขนาดกลาง Medium Rack

ชั้นเหล็กขนาดกลาง /Medium Rack

รับน้ำหนัก 300-350 กก./ชั้น                                                                                                                                                         

        

 

 กว้าง 200 ซม. รับน้ำหนัก 300 กก./ชั้น

 

FYD-H008       200x80x200 ซม./3ชั้น (78 กก.)       ชุดต้น  6,200.-

 

                         (เพิ่มชั้น 14 กก.1,400.-) (68 กก.)          ชุดต่อ  5,600.-

                                                 ------------------------------------------------------

 

  FYD-H009      200x60x200 ซม./4ชั้น (78 กก.)  7500  ชุดต้น  6,500.-

                         (เพิ่มชั้น 14 กก.1,200.-) (68 กก.)     6500  ชุดต่อ  5,600.-

                     ------------------------------------------------------

  FYD-H0092    200x60x250 ซม./4ชั้น (82 กก.)       ชุดต้น  7,000.-

                         (เพิ่มชั้น 14 กก. 1,200.-) (71 กก.)          ชุดต่อ  5,850.-

                     ------------------------------------------------------

  FYD-H0093    200x60x300 ซม./4ชั้น (85 กก.)        ชุดต้น  7,500.-

                         (เพิ่มชั้น 14 กก. 1,200.-) (74 กก.)           ชุดต่อ  6,100.-

                            -------------------------------------------------------------------------

  กว้าง 150 ซม. รับน้ำหนัก 350 กก./ชั้น

  FYD-H003     150x60x200 ซม./4ชั้น (68 กก.)   7500   ชุดต้น  5,600.-

                         (เพิ่มชั้น 11 กก.1,000.-) (58 กก.)      7500  ชุดต่อ  4,700.-

                     -------------------------------------------------------- 

  FYD-H0032   150x60x250 ซม./4ชั้น (72 กก.)        ชุดต้น  6,100.- 

                         (เพิ่มชั้น 11 กก. 1,000.-)  (61กก.)             ชุดต่อ  4,950.-

                     --------------------------------------------------------

  FYD-H0033   150x60x300 ซม./4ชั้น (82 กก.)           ชุดต้น  6,600.-

                         (เพิ่มชั้น 11 กก. 1,000. ) (71 กก.)              ชุดต่อ  5,200.-

 

                         รับประกันโครงสร้าง 1 ปี **ตามเงื่อนไข**

                           

                

                

            เอกสารรับรองน้ำหนัก

            

        

Visitors: 593,300