ชั้นขนาดกลาง Medium Rack

ชั้นเหล็กขนาดกลาง /Medium Rack

รับน้ำหนัก 300-350 กก./ชั้น  

                                                                                                                      

    

     รายละเอียดขนาดและราคา

      กว้าง 200 ซม. รับน้ำหนัก 300 กก./ชั้น

  FYD-H009      200x60x200 ซม./4ชั้น (78 กก.)       ชุดต้น  7,000.-

                     (เพิ่มชั้น 14 กก.1,300.-) (68 กก.)          ชุดต่อ  6,000.-

                     ------------------------------------------------------

  FYD-H0092    200x60x250 ซม./4ชั้น (82 กก.)       ชุดต้น  7,400.-

                     (เพิ่มชั้น 14 กก. 1,300.-) (71 กก.)          ชุดต่อ 6,200.-

                     ------------------------------------------------------

  FYD-H0093    200x60x300 ซม./4ชั้น (85 กก.)        ชุดต้น  7,800.-

                     (เพิ่มชั้น 14 กก. 1,300.-) (74 กก.)           ชุดต่อ  6,400.-

                            -------------------------------------------------------------------------

  กว้าง 150 ซม. รับน้ำหนัก 350 กก./ชั้น

  FYD-H003     150x60x200 ซม./4ชั้น (68 กก.)           ชุดต้น  6,000.-

                     (เพิ่มชั้น 11 กก.1,000.-) (58 กก.)           ชุดต่อ  5,000.-

                     -------------------------------------------------------- 

  FYD-H0032   150x60x250 ซม./4ชั้น (72 กก.)        ชุดต้น  6,400.- 

                    (เพิ่มชั้น 11 กก. 1,000.-)  (61กก.)              ชุดต่อ  5,200.-

                     --------------------------------------------------------

  FYD-H0033   150x60x300 ซม./4ชั้น (82 กก.)           ชุดต้น  6,800.-

                    (เพิ่มชั้น 11 กก. 1,000. ) (71 กก.)               ชุดต่อ  5,400.-

 

                         รับประกันโครงสร้าง 1 ปี **ตามเงื่อนไข**

                       

                

            เอกสารรับรองน้ำหนัก

            

        

 

Visitors: 532,931