ชั้นวางสินค้าปู้พื้นตะแกรง

ชั้นวางสินค้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม แบบปูพื้นตระแกรง

ตะแกรงเหล็ก กัลวาไนส์  

ขนาด    250 x 100   ซม.      ราคา     1,600.-
              250 x 120   ซม.       ราคา   1,800.-

  • ช่องตระแกรงขนาด  5x10 ซม.
  • คานรับใต้ตะแกรง 6 กัน  หนา  1.8 มม.
 
 
 
 
 

                 

Visitors: 593,300