B-170 บันไดติดล้อ, บันได, บันไดเหล็ก, บันไดช่าง, บันไดสูง, บันไดอุตสาหกรรม, บันไดติดล้อเหล็ก

บันไดติดล้อเหล็กกัลวาไนซ์

รุ่น B-170 ขนาด 75x130x171 ซม. (จำนวน 6 ขั้น)

  • ขนาดพื้นยืนชั้นบนสุด 70x50 ซม.                                                   
  • ขนาดขั้นบันได 70x20 ซม.                                                           
  • ขนาดราวกันตกสูง 70 ซม.                                                             
  • ขั้นบันไดปูแผ่นเหล็กลายหนา 2.0 มม.                                                 
  • โครงสร้างผลิตจากเหล็ก กัลวาไนซ์ 1x2 นิ้ว                                         
  • ล้อเหล็ก หุ้มยางพียู ขนาด 11 ซม.                                                     
  • รับน้ำหนักรวม 350 กก.
  • บันไดน้ำหนักรวม 69 กก.

 


ราคา 11,000 บาท 

11,000 THB
Visitors: 418,997