B-355 บันไดติดล้อ, บันได, บันไดเหล็ก, บันไดช่าง, บันไดสูง, บันไดอุตสาหกรรม, บันไดติดล้อเหล็ก

บันไดติดล้อเหล็กกัลวาไนซ์

รุ่น B-355 ขนาด 88x230x357 ซม. (จำนวน 14 ขั้น)

  • ขนาดพื้นยืนชั้นบนสุด 80x60 ซม.                                                   
  • ขนาดขั้นบันได 80x20 ซม.                                                           
  • ขนาดราวกันตกสูง 80 ซม.                                                             
  • ขั้นบันไดปูแผ่นเหล็กลายหนา 2.0 มม.                                                 
  • โครงสร้างผลิตจากเหล็ก กัลวาไนซ์ 1.5x1.5 นิ้ว                                    
  • ล้อเหล็ก หุ้มยางพียู ขนาด 17 ซม.                                                     
  • รับน้ำหนักรวม 1,200 กก.
  • บันไดน้ำหนักรวม 165 กก.
  • มีกันโครง

 

ราคา 23,000 บาท

23,000 THB
Visitors: 419,005