NT-3T ชั้นเหล็กขนาดเล็ก,ชั้นเหล็ก, ชั้นวาง, ชั้นวางอะไหล่, ชั้นวางของอเนกประสงค์, ชั้นเล็ก, ชั้นติดล้อ, ชั้นมีล้อ, ชั้นขนาดเล็กมีล้อ, ชั้นเข็นได้

รหัส : NT-3T 

ชั้นวางของอเนกประสงค์มีล้อ(Multi-purpose Steel Shelf with Wheels)

 ขนาด : กว้าง 45 ซม. ลึก 35 ซม.สูง 78 ซม. 

(น้ำหนักสินค้า  5 กก./กล่อง)

(ขนาดกล่อง กว้าง 50 ซม. ลึก 10 ซม. สูง 30 ซม.)

ราคา ปกติ 1,100 พิเศษชุดละ 590 บาท.-

เหลือ สีฟ้า สีเดียว

(เป็นการพ่นสีฝุ่นอย่างดีและผ่านการอบด้วยความร้อนมาตรฐาน) 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

โทร. 084-6459896, 081-5571432 หรือ 02-3853687-9

E-mail : werapong999@hotmail.com

ID Line : @wehappy (มีเครื่องหมาย@) 

590 THB
Visitors: 593,293